สวนยายดา
โทร : 038-664369, 089-0991297, 089-0431330

ราคาบุฟเฟ่ต์



ราคาบัตรผู้ใหญ่ท่านละ 350 บาท
เด็กความสูง 100-120 ซม. 200.
ส่วนเด็กความสูงน้อยกว่า 100 ซม. เข้าฟรี