การเดินทาง

การเดินทาง
พิกัด GPS สวนยายดา : N 12 40.325, E 101 23.129